Тържествено връчване на дипломите на бакалаври и магистри

Уважаеми колеги,
На 26.03.2010 г. (петък) от 15.00 часа ще се връчат дипломите на успешно завършилите през м.октомври 2009 г. бакалаври и магистри, специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ и специализациите по „Корпоративна сигурност“ и „Конфликтология и сигурност“. Церемонията ще се проведе в зала Тържествена на УНСС (бившето кафе на втория етаж). Моля да се явите по-рано, за да има време за обличане на тогите.