ВАЖНО – дипломни защити – магистри – 07.07.2020

На вниманието на студентите от магистърските програми на КНРС, които ще се явяват на защита на дипломна работа на 07.07.2020 от 09:00 в MS Тeams.

На имейл ще получите покана за среща в MS Teams, в която е необходимо да се присъедините поне 15 мин. по – рано. За да можете да се включите в срещата е необходимо да инсталирате MS Teams на вашият компютър.

Припомняме Ви, че е необходимо да подготвите презентация върху своята дипломна работа, която ще представите на изпитната комисия, чрез функцията „Споделен екран“.

!! Не забравяйте да прочетете своите рецензии, щом ги получите и да се подготвите върху въпросите от тях, ако има такива.

Катедра „Национална и регионална сигурност“ Ви пожелава успех!