ВАЖНО! Държавен изпит – бакалаври – 07.07.2020

На вниманието на студентите от IV курс, на които им предстои държавен изпит на 07.07.2020 от 9 часа в MS Teams.

Припомняме Ви, че за да се явите на държавен изпит е необходимо да имате университетски имейл с домейн UNWE (@unwe.bg), който да сте активирали.

На този имейл ще получите покана за среща в MS Teams. За да се включите успешно в нея, е необходимо да инсталирате MS Teams на Вашите компютри (или др. устройства).

Държавният изпит е с продължителност 2 астрономически часа. Започва в 9:00 и завършва в 11:00. Студентите трябва да са влезли в платформата поне 15 мин. по – рано.

Всички въпроси в изпитния тест са задължителни, т.е. ако не сте посочили отговор на някой от въпросите, системата няма да Ви позволи да предадете изпита си.

Предаването на изпита става най – късно до 2-3 минути преди изтичане на времето. Не оставяйте това за последната минута, защото това крие риск системата да не ви позволи да предадете изпита.

Резултатите от изпита ще бъдат оповестени до 3 дни след неговото провеждане.

Катедра „Национална и регионална сигурност“ Ви пожелава успех!