Дипломира се четвъртия випуск на международната магистърска програма „Ядрена сигурност“

На 30.06.2020 г. успешно преминаха дипломните защити на четвъртият випуск магистри от специалност “Ядрена сигурност” на катедра “Национална и регионална сигурност” на УНСС.

Журито бе в състав от проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”, както и доц. д-р Цветан Цветков и доц. д-р Константин Пудин. Целият випуск 2018-2020 защити успешно своите магистърски тези.  На защитата присъстваха също и гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, координатор на магистърската програма, както и гл.ас. д-р Недко Тагарев и ас. д-р Атанас Димитров.

Катедра “Национална и регионална сигурност“ поздравява магистрите от специалност „Ядрена сигурност“  и им пожелава още много научни постижения и успехи във всички бъдещи начинания!