Участие на проф.д-р. Димитър Димитров в предаването „Неделя 150“- радио „Хоризонт“

На 17.05.2020г., само 4 дни преди 100-годишния юбилей на Университет за национално и световно стопанство, ректорът на университета и ръководител на катедра “Национална и регионална сигурност”, проф.д-р. Димитър Димитров бе гост на „Неделя 150“ по радио „Хоризонт“.

Темата на интервюто е в духа на вековния юбилей на университета. По думите на проф.Димитров- „Юбилеят е празник на духа“, което поставя важност върху неговото отбелязване, независимо, че честването на празника ще бъде онлайн. 

Популяризирането на събитието в социалните мрежи, онлайн каналите за комуникация и интегрираната система за онлайн обучение на УНСС – MS Teams, ще допринесе за масовото честване на големия празник на университета.

Фокусът на темата се измества и върху обучението по време на пандемията от COVID 19. УНСС премина изцяло към онлайн обучение, с което се премахна опасността от нулева година или удължаване на учебната година и летния семестър. Проф. Димитров, сподели че съвместният труд на преподавателите и служителите, както и желанието и отдадеността на студентите, постигнаха успеха на онлайн обучението на УНСС.

Ректорът спомена също,че „Стената на славата“ в университета , на която са изобразени видни личности, министри и изявени професионалисти в редица области, е още едно доказателство за  високото ниво и качеството на университета.

Интервюиращото лице на предаването, потърси и компетентното мнение на проф.Димитров , като ръководител на катедра “Национална и регионална сигурност “ на  УНСС. На въпроса : “ Очаква ли се ескалация на проблемите свързани с националната сигурност и увеличаване на битовата престъпност?“, проф.Димитров изказа компетентното си мнение като професор в областта на сигурността и подчерта , че съществуват две тенденции. Едната е , този сценарии да се случи, а другата – навременната реакция на институциите и солидарността между тях, които не биха позволили отклонение на обществото.

Интервюто приключи с пожелания за още дългогодишни професионални успехи и успешна работа и през следващите 100!