Нов доктор в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 21 април 2020 година се проведе публична защита за присъждане на Образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“ на г-н Нешо Малчев. Темата на дисертационния труд бе: „Анализ на информацията от открити източници със значение за сигурността на Република България“, с научен ръководител доц. д-р Цветан Цветков.

За първи път от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност“ публичната защита за присъждане на ОНС „доктор“ бе проведена онлайн. Тя се осъществи в рамките на интегрираната от Министерство на образованието и науката платформа за онлайн работа и обучение MS Teams.

Всички членове на научното жури в състав: доц. д-р Нончо Димитров – председател, проф. д-р Тилчо Иванов, проф. д.н. Борислав Борисов,  доц. д-р Павел Николов и доц. д-р Цветан Цветков, гласуваха единодушно и положително за присъждане на ОНС „доктор” на Нешо Малчев.
Г-н Малчев отправи специални благодарности към научното жури и към катедра „Национална и регионална сигурност“ за подкрепата и демонстрираната съпричастност.

Катедра “Национална и регионална сигурност“ честити на своя колега и му пожелава още много научни постижения и успехи във всички бъдещи начинания!