Публична лекция на тема „Киберсигурност: съвременни тенденции, превенция и защита“

На 05.03.2020 г. в УНСС се проведе публична лекция на тема „Киберсигурност: съвременни тенденции, превенция и защита“. Гост-лекторът Инес Иванова, IT специалист и експерт по киберсигурност, фокусира вниманието върху темите за превенция и защита срещу киберпрестъпност, както и върху глобалната роля на изкуствения интелект и неговото внедряване в редица потребителски приложения и умни устройства. По време на проведената дискусия пък бе засегнат и въпросът за професиите на бъдещето, породени от трансформацията на технологиите и все по-широките възможности, които те предлагат.

По време на събитието бе представен и нов стартъп, чрез който създатели му Инес Иванова и Марио Захариев, студент в магистърската програма „Управление на сигурността“ на катедра „Национална и регионална сигурност“, създават академия за софтуерно инженерство, в която студенти от УНСС ще могат могат да се обучават безплатно с цел повишаване на техните технически умения.

Лекцията бе организирана с подкрепата ас. д-р Юри Ценков и доц. д-р Нончо Димитров, заместник-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“.