Заместник – министър председателят Марияна Николова ще води лекции на магистрите по „Управление на киберсигурността“

На 04.03.2020  се проведе първата лекция по дисциплината „Добри практики в киберсигурността“, част от учебния план за летния семестър, на магистрите по „Управление на киберсигурността“. Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ откри лекцията и представи на аудиторията  г-жа Марияна Николова, заместник министър – председател по икономическата и демографска политика, която заедно с доц. д-р Цветан Цветков ще бъде водещ лектор по тази дисциплина.

Г-жа Николова започна с кратко представяне и опознаване на групата. По време на лекцията тя представи конспекта по дисциплината, както и изискванията за успешно преминаване на финалния изпит. Лекторът подчерта, че освен сериозна теоретична част, в програмата ще присъстват и практически занятия, включващи дори симулация на хакерска атака, които ще се провеждат в банкови и държавни институции.

След края на лекцията, г-жа Николова благодари на аудиторията и приветства студентите за активно участие и сериозно отношение през семестъра.

На лекцията присъстваха също и доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Константин Пудин, доц. д-р Нончо Димитров, заместник – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“, гл. ас. д-р Екатерина Богомилова и докторант Адела Бозмарова.