Международен семинар по ядрено право в УНСС

На 20.01.2020 година в Голяма конферентна зала се състоя откриването на пет дневния регионален семинар, организиран съвместно от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Университета за национално и световно стопанство (УНСС), на тема: „Хармонизиране на националното ядрено право с международното право, включително европейското право“. Семинарът се провежда в периода 20 – 24.01.2020г. и ще бъдат дискутирани темите, свързани с възможностите за имплементиране на международните и европейски правни практики в националното законодателство.

Ректорът на университета и ръководител на катедра “Национална и регионална сигурност”, проф. Димитър Димитров откри семинара с приветствено слово към всички участници и постави акцент върху значимостта на темата и сътрудничеството с международната агенция, по този въпрос. Той представи и поздравителен адрес на г-жа Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, до семинара.

Ръководителят на отдел “Ядрени договори и закони” в МААЕ, г-н Волфрам Тонхаузер, също приветства участниците и поздрави проф. Димитров за избора му за ректор на УНСС. Също така г-н Тонхаузер подчерта и основната цел на семинара, а именно осведоменост за международните правни инструменти в областта на ядрената сигурност, оказване на съдействие в съответствие с международни задължения и ангажименти, помощ в изготвянето на национални законодателства, съответстващи на международната правна рамка, в областта на ядрената безопасност и сигурност.

На откриването присъстваха също и ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на Агенция за ядрено регулиране (АЯР), г-н Антъни Ведерал, юрист от секция „Ядрени договори и закони“, г-жа Сандра Мари Стейскал, ръководител на секция в отдела за Европа на департамент „Техническо сътрудничество“ на МААЕ.

По време на пленарната сесия, докторант Анна-Мария Николаева представи пред аудиторията магистърската програма по “Ядрена сигурност”, както и дейността на катедра “Национална и регионална сигурност”.

На събитието присъстваха и експерти от АЕЦ “Козлодуй”, студенти от магистърската програма по “Ядрена сигурност” на катедра “Национална и регионална сигурност”, преподаватели и докторанти от катедрата.

В семинара участват експерти и изследователи от Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Грузия, Литва, Латвия, Молдова, Португалия, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Узбекистан и Хърватия.