Студенти от катедрата участваха в семинар по програма „Еразъм+“, посветен на мигрантски и бежански въпроси

Между 13 и 19 декември 2019 г. в гр. Манчестър, Великобритания, се проведе семинар, озаглавен „Different Ships“ и посветен на повишаването на осведомеността и насърчаването на знанията за различните култури на мигранти и бежанци, използване на културни срещи като положителен инструмент за младежки обмен съгласно KA1 на програма „Еразъм+“, както и на изграждане на партньорства в тази сфера.

Събитието се проведе в района „Old Trafford“, голяма част от жителите на който са имигранти и бежанци от различни части на света. Като част от събитието бе посетен и St John’s Centre, а сред гост-лекторите бяха имигранти от Сирия и Ямайка, успешно интегрирали се във Великобритания.

В семинара взеха участие представители на неправителствени организации и университети от Англия, България, Гърция, Турция, Италия, Хърватия, Унгария, Литва и Словакия. От българска страна участваха ас. д-р Атанас Димитров, преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“ в УНСС, и студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ в същата катедра Васил Павлов, Стефан Христов и Иван Стамов. Българските участници изложиха своите виждания и идеи по редица въпроси, свързани със ситуацията с мигрантите и бежанците в България и ЕС както в политически, икономически и социален аспект, така и по отношение на възможности за сътрудничество в тази сфера.