Посещение в Националния институт по правосъдието към Висшия съдебен съвет

На 08 ноември 2019г. студенти от магистърска специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха Националния институт по правосъдието към Висшия съдебен съвет.

Посещението е организирано от доц.д-р Светослав Спасов, преподавател от катедра „Национална и регионална сигурност”.

Студентите имаха възможност да се запознаят със структурата и правомощията на правосъдната система на Република България от  заместник-директора на института г-жа Петя Гегова. Също така студентите изслушаха и 2 лекции на английски език за правосъдните системи на Германия и Франция, изнесени от съдии от двете държави.

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ изказва огромна благодарност към г-жа Петя Гегова за направената презентация и възможността студентите да посетят Националния институт по правосъдието към Висшия съдебен съвет.