Доц. Георги Пенчев взе участие в Първия регионален диалог на високо ниво за нелегалната търговия в Югоизточна Европа

На 5-ти и 6-ти декември 2018 година доц. Георги Пенчев взе участие в Първия регионален диалог на високо ниво за нелегалната търговия в Югоизточна Европа (1st High-Level Regional Strategic Dialogue on Illicit Trade in South Eastern Europe).
Доц. Пенчев представи дейностите и резултатите по проекта изпълняван от УНСС с водеща катедра „Национална и регионална сигурност“ – C&C Risk Identification (Business Processes Analyses and Spatial Aspect), финансиран по програмата PMI IMPACT.
Диалогът е организиран по проект SEE-IMPACT, финансиран от PMI IMPACT и изпълняван от Международния Институт в Сиракуза. Целта на Диалога е да представи проблемите свързани с нелегалната търговия в региона на Югоизточна Европа и да
послужи като форум за обсъждането им на политическо и административно ниво.
На политическо ниво в събитието взеха участие министри и заместник-министри от страните в региона, а на административно ниво диалогът протече на ниво директори на дирекции и експерти от администрацията. Представителите на страните дискутираха проблемите на нелегалната търговия в две паралелни кръгли маси – на политическо и
на административно ниво. В общото представяне и дискусии участваха и представители и експерти от страните в
региона, представители на заинтересовани международни институции – Интерпол,
ОИСР, Европол и SELEC.