Възможности за обучение, стажове и изследователска работа

Драги колеги,

На страницата на Министерството на образованието, младежта и науката можете да намерите обяви за конкурси за обучение и стажове за студенти и изследователска работа за преподаватели и докторанти.

Предлагам ви да се запознаете със следните документи:

1. За обучение на студенти

2. За изследователска работа на преподаватели и докторанти

3. Възможност за студентски стажове в НАТО