Резултати от конкурса за есе по ядрена сигурност

Успешно приключи студентският конкурс за есе на тема „NEW TECHNOLOGIES IN NUCLEAR SECURITY“, организиран от катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС и спонсориран от международната компания First Sensor, една от водещите световни производители на сензорни системи.  В конкурса взеха участие 36 студента от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ с общо 33 есета на английски език.

Съгласно регламента на конкурса, жури от представители на УНСС и First sensor с председател проф. Димитър Димитров, Ръководител на катедра “Национална и регионална сигурност“, определи следните победители:

Първо място и парична награда от 500 евро – Хамидреза Дарвишпурян (Иран), магистърска програма  на УНСС по „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“

Второ място и парична награда от 300 евро – Гергана Костурска (България) – бакалавърска програма на УНСС „Икономика на отбраната и сигурността“;

Трето място и парична награда от 200 евро – Марван Тавалбех (Йордания) – магистърска програма  на УНСС по „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“.

Предстои официално награждаване на победителите в началото на м. март.

Честито на първенците и пожелания за успех на всички участници.