Договор за сътрудничество между УНСС и община Луковит

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и кметът на община Луковит г-н Иван Грънчаров подписаха договор за сътрудничество между УНСС и общината.

Документът поставя началото на едно дългосрочно сътрудничество за повишаване на професионалната квалификация на служителите на община Луковит в областта на икономическата, управленската и правната им подготовка, изпълнението на съвместни проекти, конференции, публични лекции и др., номиниране на студенти по специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ – специализация „Корпоративна сигурност“ чрез катедра „Национална и регионална сигурност на УНСС.

Двамата ръководители подчертаха възможностите за сътрудничество, които съществуват и в други области и изразиха надежда, че съвместните усилия в областта на висшето образование ще доведат до трайни позитивни резултати.

На подписването на договора присъстваха проф. д-р Димитър Димитров, Ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и Декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“ и гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, координатор по договора от същата катедра.