Международна конференция на тема „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“ се проведе през изминалата седмица

От 27 до 31 октомври 2018 г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе Международна конференция на тема „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“. Конференцията се организира в рамките на проекта „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”. Проектът се финансира от PMI IMPACT, глобална инициатива на Филип Морис Интернешънъл, която подкрепя проекти, посветени на борбата с незаконната търговия  и свързаните с нея престъпления.

В събитието участие взеха както еспертите от УНСС, които участват в разработването на научното изследване, така и гости от изследователски центрове от Литва, Южна Африка, Италия и Румъния. Освен това, гости на събитието бяха представители на Националната асоциация на тютюнопроизводители както и Министерството на земеделието, храните и горите.

Темите представени на конференцията доведоха до плодотворни дискусии и идеи за понататъшното развитие на изследователската дейност.

Снимки от нашата галерия: