Лекция на тема „Изграждане и управление на отдел за сигурност в частна компания”

В изпълнение на сключено Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Българска асоциация „Корпоративна сигурност” (БАКС) лекция пред студентите от втори курс, изучаващи дисциплината „Корпоративна сигурност”, изнесе председателят на Управителния съвет на Асоциацията д-р Бойко Митев. Г-н Митев има повече от 17 години стаж в сферата на сигурността. От 2011 година ръководи сигурността в Централна и Източна Европа и Израел на един от най-известните технологични гиганти в света.
Лекцията на д-р Бойко Митев имаше за цел да разшири знанията на студентите. Презентацията си д-р Митев започна с изясняване същността и обхвата корпоративната сигурност. Служейки си с много примери той представи значението на сигурността за успеха на всяка компания.
Специално внимание бе отделено на средствата за реализация на сигурността в организацията. Д-р Митев отбеляза, че те могат да бъдат най-разнообразни. Изборът им зависи от много неща, като водещо значение има философията на компанията.
Акцентът в презентацията бе звеното по сигурността и по-специално факторите, които определят неговото формиране и функциониране. По отдела за сигурност на една компания може да се съдите за нейната философия и бизнес етика, подчерта д-р Митев. Дадена бе примерна структура подходяща за подобни отдели, като бяха изяснени и направленията за тяхната работа.
В края на лекцията д-р Бойко Митев отговори на зададените от студентите въпроси.
Лекцията бе организаирана по покана на ръководителя на катедра „Национална и регионална сигурност” проф. д-р Димитър Димитров, координатор за изпълнение на споразумението между УНСС и БАКС и преподавателите по дисциплината доц. д-р Георги Павлов и доц. д-р Константин Пудин.

Повече информация за БАКС можете да намерите на сайта на асоциацията.