Екип на УНСС, ръководен от проф. Димитър Димитров стартира двугодишен изследователски проект

На 1 август 2017 г. стартира изследователски проект на тема „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствените аспекти)”.
За целите на проекта, участниците сред които има доказани експерти от катедра „Национална и регионална сигурност“ , ще изследват начина на действие, времевите и пространствените измерения на незаконната търговия с тютюневи изделия, както и пропуските и недостатъците в националните законодателства на изследваните държави и ще предложат законодателни подобрения в областта. Прилагането на методологията за идентифициране на риска ще фокусира вниманието върху най-уязвимите места на контрабандата и фалшификацията. Освен това експертите ще се постараят да повишат осведомеността за проблема с контрабандата и свързаните с нея престъпления като разработят учебни материали и организират обучителни курсове, които ще бъдат включени в различни модули от бакалавърските и магистърските програми на университета. Обучителни курсове са предвидени и за експерти в областта.

Проектът се финансира от PMI IMPACT, глобална инициатива на Филип Морис Интернешънъл, която подкрепя проекти, посветени на борбата с незаконната търговия  и свързаните с нея престъпления. Подборът бе осъществен от Независим  съвет от експерти в областта на правото, антикорупцията, борбата с организираната престъпност и незаконната търговия с тютюн, които разгледаха над 200 проектни предложения, подадени от публични и частни организации от 40 страни.