18 октомври – медународен ден за борба с трафика на хора

P1010023На 19.10. от 13.15 ч. в зала 4056 на УНСС  бе проведена среща на студентите от специалност „ИОС” – ІІІ и ІV курс с г-жа Деница Боева, главен експерт от  Националната комисия за борба с трафика на хора.
В презентацията си г-жа Боева засегна въпросите за формите на тази престъпна дейност, причините за нейното проявление  и методите за въвличане. Специално място бе отделено на дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора и сътрудничеството й с международни организации и сродните на нея структури от други страни.[:]
Презентацията и филмът, предложен към нея, породиха много въпроси от страна на преподаватели и студенти.
Събитието бе организирано от Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността и катедра „Национална и регионална сигурност” и е свързано с разработвания от тях научноизследователски проект на тема „Социално-икономически аспекти на трафика на хора”.
Снимки: София Лечева

P1010025P1010023P1010021razni_snimki