Прием на докторанти

scan0007aУважаеми колеги,

напомняме ви, че наближава крайният срок за прием на документи за кандидат докторанти.

Катедра “Национална и регионална сигурност”е обявила четири докторантски програми по Икономика и управление (Икономика на отбраната и сигурността), съответно две в редовна и две в задочна форма на обучение.

Кандидат-докторантите депозират документите си за участие в конкурсите до 11 ноември 2015 г. включително, в сектор “Докторантури”, кабинет 2039 всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Всички кандидат-докторанти се уведомяват писмено за допускането или недопускането им до участие в конкурсите най-късно един месец преди провеждането на първия конкурсен изпит.

Конкурсните изпити ще се проведат в периода от 1 до 15 февруари 2016 г.