Категория: Новини и събития

В УНСС се проведе семинар на тема „Енергийно осигуряване в съвременната среда за сигурност на Република България“

По време на събитието беше подписан меморандум за сътрудничество между университета и „Български енергиен холдинг“ ЕАД На 21 март 2024 г. се проведе тематичен семинар...

Третокурсници от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха Народното събрание

На 20.03.2024 г. студенти от трети курс от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха историческата сграда на Народното събрание на Република България. Посещението бе...

ВАЖНО! Дати за провеждане на държавен изпит за бакалаври и защита на дипломни работи на магистри – юни 2024 г.

Катедра „Национална и регионална сигурност“ обявява датите и процедурите за провеждане на държавни изпити за своите студенти, обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ и дипломни защити...

Доц. д-р Нончо Димитров е новият ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“

На 30 януари 2024 г. доц. д-р Нончо Димитров бе единодушно избран от състава на катедра „Национална и регионална сигурност“ за неин ръководител. Решението бе...

Магистърски програми в катедра „Национална и регионална сигурност“ – януарски прием 2024 г.

Катедра „Национална и регионална сигурност“ напомня, че наближава крайният срок за подаване на документи по електронен път за януарския прием в ръководени от нея магистърски...