Категория: Новини и събития

Предстояща международна научна конференция, посветена на мерките и последиците от пандемията COVID-19

На 30 март 2022 г. катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС организира международна научна конференция на тема „Икономика, общество и трансформация: Последици от COVID-19,...

Участие на катедрата в Национална научна програма „Сигурност и отбрана“

В резултат на тригодишна работа на катедра „Национална и регионална сигурност“ (КНРС) към УНСС, съвместно с други институции, сред които Институтът по отбрана „Проф. Цветан...

Преподаватели от катедрата обучаваха служители на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

В резултат на сключения през месец декември 2021 г. Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Изпълнителна агенция „Българска служба...

Януарски магистърски прием 2022

Уважаеми кандидат-студенти, Катедра „Национална и регионална сигурност“ има удоволствието да Ви извести, че обявява януарски прием по две направления за ОКС „Магистър“, а именно „Управление...

„Представяне на книгата „Корпоративна сигурност“ (снимки + видео)“

През изминалите дни авторски колектив от катедрата с ръководител проф. д-р Димитър Димитров представи дългоочакваната книга „Корпоративна сигурност“. Макар и проведено в хибриден формат –...