Автор: ttsvetkov

Семинар в Индонезия

Двама преподаватели от катедра „Национална и регионална сигурност“ – проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Цветан Цветков участваха в работен семинар по проблемите на...

Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността – член на изследователска мрежа

Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС с ръководител доц. д-р Цветан Цветков вече е член на изследователска мрежа от мозъчни тръстове и академични...

Продължава работата по научноизследователски проект на катедра „Национална и регионална сигурност” на тема „Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността”

Преподаватели, докторанти и студенти продължават работата си по научноизследователския проект на катедра „Национална и регионална сигурност” на тема „Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността”, под...

Публична дискусия

На 2.05.2011 от 12.30 в зала 4053 се проведе публична дискусия на тема „Европейските фондове като източник за финансиране на инвестиционни проекти“. По покана на...