Автор: Алекс Петков

Успешна защита на дисертационен труд в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 13 декември 2016 г. в УНСС се проведе публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“ ( Отбрана...

Прием за магистри през месец януари 2017 г. по специалност “Икономика на отбраната и сигурността”, специализация “Корпоративна сигурност”

С решение на Академичния съвет на УНСС през м. януари 2017 г. е обявен нов прием за магистри в нашата катедра, специалност „Икономика на отбраната...

Участие на катедра „Национална и регионална сигурност“ в проект на Академичната мрежа на ОССЕ

Катедра „Национална и регионална сигурност” и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) при УНСС взеха участие в проект на Академичната мрежа на ОССЕ на...

Участие на д-р Екатерина Богомилова в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV

С ресурсът, с който разполага България, мисля че се справяме добре с катастрофата в Хитрино. Това каза д-р Екатерина Богомилова, преподавател в катедра „Национална и регионална...

Представяне на международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ на Генералната конференция на МААЕ във Виена

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев задно с проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на нашата катедра, представиха на 27...

Международна ядрена конференция „Българска атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“

Катедра „Национална и регионална сигурост“ на УНСС взе участие в Традиционната международна ядрена конференция „ Българска атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“...