Автор: Горан Ангелов

„Икономика на отбраната и сигурността“ е най-желаната специалност

Станаха ясни резултатите от класирането по специалности след 2-ри курс на база брой студенти, посочили дадена специалност като първо желание. „Икономика на отбраната и сигурността“...

Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

На 25-ти април 2017 г. се проведе Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“. Конференцията е фокусирана върху проблемите на...

Посещение на проф. д-р Димитър Димитров в Испра, Италия

На 23.02.2017г. проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ посети Съвместния научноизследователски център (The Joint...

Участие на студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ в конференция

Катедра “Национална и регионална сигурност“ ежедневно осигурява възможности за придобиване на професионални умения и компетентности на своите студенти. На 17.02.2017г. в Търговски център “Европа” в...

Участие на проф. д-р Димитър Димитров в образователна програма по физическа и ядрена сигурност в Украйна

От 30 януари до 3 февруари 2017г.  в Киев, Украйна бе проведена Образователна програма по физическа и ядрена сигурност: „Практики и препоръки на Международната агенция...