Ръководство на Центъра

Ръководството на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност се осъществява от Консултативен съвет в следния състав:

Председател:

проф. д-р Димитър Димитров (УНСС)

Членове:

проф. д-р Кирил Стойчев (Институтa по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“, БАН)

доц. д-р Цветан Цветков (УНСС)

доц. д-р Константин Пудин (УНСС)

доц. д-р Калин Гладнишки (СУ „Климент Охридски)

доц. д-р Георги Пенчев (УНСС)

ас. д-р Атанас Димитров (УНСС)