Групови научни ръководители

Решение на катедра „Национална и регионална сигурност“ за определяне на групови научни ръководители на специалностите от ОКС „Магистър“.

Важно– при подаване на молби за дипломни работи темите се съгласуват с конкретния групов научен ръководител.

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, 2 семестъра (прием септември 2016 г.) – научен ръководител ас. д-р Екатерина Богомилова

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“, 2 семестъра (прием януари 2016 г.) – научен ръководител гл.ас. д-р Нончо Димитров

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“, 2 семестъра (прием септември 2016 г.) – научен ръководител ас. д-р Юри Ценков

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“, 4 семестъра (прием септември 2015 г.) – научен ръководител проф. д-р Димитър Димитров

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“, 4 семестъра (прием септември 2016 г.) – научен ръководител проф. д-р Димитър Димитров