Тържествено връчване на дипломи

На 05.11.2019 г. от 16:00 ч. в Аула „Максима” тържествено ще бъдат връчени дипломите на завършилите бакалаври от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” и магистри от специалност „Икономика на отбраната и сигурността,” „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност“, „Икономика на вътрешния ред“.

Всички студенти трябва да се явят в отдел „бакалаври“ и отдел „магистри“ съответно за подпис на дипломите до датата на защита.

За да получите своите тоги, е необходимо да се явите 15 минути по-рано от обявения час.