Защита на магистърски тези м.октомври 2019г.

На 31.10.2019 г. /четвъртък/ от 9:00 часа ще се проведе защита на магистърски тези за студентите обучаващи се в ОКС „магистър“, обучаващи се в катедра „Национална и регионална сигурност“.

Срокът за предаване на готовите дипломни работи е 15.10.2019г.


Магистърската теза трябва да бъде отпечатана, подвързана, подписана от дипломанта и научния ръководител. Един екземпляр, както попълнена и подписана декларация по образец трябва да бъдат предадени в катедрата, каб. 5027. Магистърската теза трябва да бъде изпратена на електронен адрес dnrs@unwe.bg.


Катедра „Национална и регионална сигурност“ пожелава успех на всички студенти!