Посещение в Народното събрание

На 10 май 2019г. студенти от IV курс, специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ в УНСС, и част от преподавателския екип на катедра „Национална и регионална сигурност”, имаха възможността да гостуват в Народното събрание.

Студентите бяха поканени от председателя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика Борис Ячев. Той разговаря с младежите за актуални законодателни промени, сигнали и жалби, които Комисията разглежда.

Гостите имаха възможност да разгледат сградата на парламента и да научат повече за нейната история. По-късно те наблюдаваха парламентарния контрол от балкона в пленарната зала.