Академия „Антикорупция“: публична лекция „Международни правни стандарти за противодействие на корупцията“

На 7-ми май 2019 г. се проведе публична лекция на тема: „Международни правни стандарти за противодействие на корупцията“.

Публичната лекция на доц. д-р Диана Ковачева, заместник-омбудсман на Р България и преподавател в Юридическия факултет, беше поредната проява в рамките на Академия „Антикорупция“.

Лекторът доц. Ковачева посочи че: „Подкупността не може да бъде изкоренена, но може да бъде ограничена.“ Също така разясни, че през последните години в това отношение у нас са били предприети действия за противодействието срещу нея със създаването на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемането на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), изработен беше нов Закон за борба с корупцията, както и Етичен кодекс на служителите в администрацията.

В противодействието срещу корупцията са ангажирани законодателната, изпълнителната и съдебната власт, Сметната палата, омбудсманът, държавната администрация, медиите, гражданското общество, частният сектор и политическите партии.
Правени са опити да се дефинира корупцията, която според Гражданската конвенция срещу корупцията на Съвета на Европа е искането, даването или приемането на подкуп или всяка друга облага или обещание за такава, засягаща изпълнението на задължение. Приети са и няколко конвенции в световен мащаб за противодействие на подкупността, по които България е страна, подчерта лекторът.