Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

На 16-ти април 2019 г. се проведе Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“. Конференцията е фокусирана върху проблемите на развитието на инфраструктурата у нас, които включват широк спектър от аспекти, касаещи създаването на подходяща бизнес среда за развитието на икономиката ни и прилагането на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм и комуникации.

Проф. Валентин Гоев отбеляза, че конференция е специална, защото в нея участват и студенти, и докторанти.

Проф. д-р Димитър Димитров, Декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и Ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, посочи, че конференцията се утвърждава като факултетен форум, всяка година има ръст на участниците в него, дава възможност за общи прояви на студентите и докторантите, посочи проф. Димитър Димитров. Призивът на декана към участниците беше да се включват активно в научноизследователската дейност на университета. Работодателите идват, когато видят, че нещо се прави, че има желание да се представят нови идеи,

По традиция при откриването на конференцията беше представен един от докладите на участниците. Тази година това беше разработката на докторанта Георги Минев на тема „Нови технологични решения за медийните маркетингови комуникации“.

На конференция бяха представени 44 разработки по широк спектър проблеми на студенти и докторанти от катедрите към факултета – „Икономика на туризма“, „Икономика на транспорта и енергетиката“, „Национална и регионална сигурност“, „Логистика и вериги на доставките“, „Медии и обществени комуникации“ и „Икономика на търговията“. Във форума взеха участие 15 докторанти и 35 студенти, 12 от които чужденци, обучаващи се по програма „Еразъм+“.

Студентите и докторантите от катедра „Национална и регионална сигурност“ представиха шест доклада посветени на актуални, интересни и сложни проблеми на икономиката и организацията на отбраната и сигурността.

В края на конференцията студентите и докторантите с доклади получиха сертификати за участие във форума.