Лекция на г-жа Катерина Куртева, мениджър в „Съдърланд Глобъл Сървисиз” ЕООД, пред студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“

На 11 април г-жа Катерина Куртева, мениджър „Връзка с образователни институции“ в „Съдърланд Глобъл Сървисиз” ЕООД и специалист по подбора на кадри, изнесе лекция посветена на управлението на човешките ресурси с акцент върху процедурата по подбор. В нея взеха участие студенти от трети курс в специалността „Икономика на отбраната и сигурността”, изучаващи дисциплината „Мениджмънт на отбраната и сигурността”.

Събитието бе организирано в изпълнение на споразумението за сътрудничество между УНСС и „Съдърланд Глобъл Сървисиз” ЕООД, подписано през юни 2016 г. Координатори по неговото прилагане са проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, от страна на УНСС и г-н Златин Георгиев,  от страна на „Съдърланд Глобъл Сървисиз” ЕООД.

В рамките на своята презентация г-жа Куртева предостави много полезна информация, касаеща бъдещите кандидати за работа, в т.ч.: как трябва да изглежда едно CV по европейски образец, кое е правилното поведение и облекло по време на интервю за работа, какви са най-често задаваните въпроси и др. От страна на студентите беше проявен голям интерес, подкрепен от множество въпроси и коментари.

В края на срещата бяха анализирани и конкретни ситуации във връзка набирането и подбора на кадри. Това  направи лекцията още по вълнуваща и интересна.

Срещата приключи с уговорка за организиране на семинар в средата на месец май, който да бъде посветен на професиите на бъдещото. Очаква се в рамките на проявата студентите да получат допълнителна информация за възможности за стаж и работа.

Текст:

Йоанна Иванова, III курс, спец. „ИОС”

Снимки:

Иван Стамов, III курс, спец. „ИОС”