Участие на проф. д-р Димитър Димитров и гл. ас. д-р Екатерина Богомилова в годишната конференция на Мрежата от центрове за обучение и подкрепа в областта на ядрената сигурност

Проф. д-р Димитър Димитров, Ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и Декан на факултет „Икономика на инфраструктурата” и гл. ас. д-р Екатерина Богомилова участваха в годишната конференция на Мрежата от центрове за обучение и подкрепа в областта на ядрената сигурност (Network for Nuclear Security Training and Support Centres – NSSC Network) се състоя на 18-22 март 2019 г. в Китай, град Пекин и събра 85 представители от 48 страни и 3 наблюдаващи организации.

Целта на срещата бе да обедини държавите-членки на Международната агенция за атомна енергия (IAEA), които са създали или планират да създадат Мрежа от центрове за обучение и подкрепа в областта на ядрената сигурност (NSSC), за да споделят информация за ключови технически теми, свързани с развитието и функционирането на такъв център.

Трите нови членове на Мрежата от центрове за обучение и подкрепа в областта на ядрената сигурност (Азербайджан, Китайски митнически център за обучение и Мавритания) и наблюдател бяха въведени и одобрени от пленума.

Членовете на Мрежата също обсъдиха общи приоритети на Мрежата и получиха актуализации от ръководството на мрежата относно постигнатите през 2018 г. цели на отделните работни групи.

Всички участници взеха участие в технически посещения в Китайския държавен технологичен център за ядрена безопасност (SNSTC), който бе домакин на годишната среща, за да се възползва от опита, добрите практики и поуките, извлечени от създаването и функционирането на центъра.

Накрая, членовете на мрежата на NMSS избраха нови лидери за следващия период 2019-2020. Ръководителят на Литовския център за подобряване на ядрената безопасност, г-н Алексей Левич, беше избран за председател на мрежата на NASMC и ще отговаря за дейностите на мрежата за следващата година.