Участие на доц. Георги Пенчев в конференция на тема: „Exploring Organized Crime-Terror Nexus“

Доц. Георги Пенчев участва в конференцията „Exploring Organized Crime-Terror Nexus“, организирана на 14-ти и 15-ти март 2019 година в Шанхай, съвместно от University Massachusetts Lowell и East China University of Political Science and Law.

Доц. Пенчев представи доклад на тема „Terrorism and Organized Crime:  Study on Region Similarities and Spatial Relationships“. Докладът е разработен в съавторство с проф. Димитър Димитров.

В конференцията взеха участие експерти от САЩ, Европа и Китай, както и представители на Офиса на ООН за контрол на наркотиците и престъпленията.