Студенти от специалност „ИОС” на УНСС взеха участие в кръгла маса, организирана от Народното събрание

На 15 март 2019 г. група четвъртокурсници и третокусрсници от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ участваха в кръгла маса на тема „Бъдещето на НАТО: Граждански аспекти на сигурността“, която се проведе в сградата на Народното събрание. Форумът бе организиран от комисията по отбрана и комисията по външна политика в парламента по повод 15 години от членството на страната ни в Организацията на северноатлантическия договор и 70 години от нейното учредяване.   Участието бе организирано със съдействието на проф. д-р Димитър Димитров – ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ към Университета за национално и световно стопанство.

В проявата, освен преподаватели и студенти от различни висши учебни заведения на страната, присъстваханародни представители от различни парламентарни групи, членове на делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО, членове на Комисията по отбрана и Комисията по външна политика.

Събитието бе открито от г-жа Цвета Караянчева – председател на Народното събрание на Република България. Модератори на кръглата маса бяха о.р. ген. Константин Попов – председател на Комисията по отбрана и г-жа Джема Грозданова – председател на Комисията по външна политика.

По време на форума бяха засегнати различни теми, имащи отношение към парламентарното измерение на НАТО и ролята на Алианса в гражданското общество. Във видео обръщение към участниците се обърна г-жа Маделин Мун – председател на Парламентарната асамблея на НАТО. Тя поздрави България по случай навършването на петнадесет години на членство в Алианса. Изказвания бяха направени от г-н Пламен Манушев – ръководител на българската делегация в Парламентарната асамблея на НАТО, доц. д-р Антоний Гълъбов – преподавател в НБУ и г-н Волен Сидеров – лидер на политическа партия „Атака“.

Кръглата маса продължи с дискусия, в която можеше да се чуе мнението на присъстващите и тяхната позиция по засегнатите теми. Също така аудиторията имаше възможност да зададе своите въпроси.

Участието на студентите от специалност „ИОС” в кръглата маса бе още една  възможност да обогатят познанията си в сферата на сигурността и отбраната и в частност по въпроси свързани с НАТО и мястото на България в нея.

Текст и снимки: Васил Павлов, спец. „ИОС”, IV курс