Подаване на молби за дипломни работи

Във връзка със своето дипломиране студентите от ОКС „Магистър“, специалност “Икономика на отбраната и сигурността“,  “Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“ и  „Икономика на вътрешния ред“  приети през м. септември 2018 г., трябва да подадат молба за назначаване на научен ръководител.

Молбите се подават в каб. 5027 и се адресират до ръководителя на катедра „Национална и регионална сигурност”, като задължително се придружават от примерна структура на дипломна работа, кратка анотация и списък на първоначално проучената литература по темата. Необходимо е също така избраната тема да бъде предварително съгласувана с груповия научен ръководител.

Крайният срок за подаване на молбите е 08.03.2019г.