Лекция на тема „Стратегическо партньорство между ЕС и НАТО”

На 4 януари лекция пред студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, IV курс изнесе д-р Дарина Симеонова, гл.експерт в отдел „ЕС и международни организации”, дирекция „Отбранителна политика и планиране” в МО и възпитаник на катедра „Национална и регионална сигурност”.

В презентацията си тя подробно запозна аудиторията с механизмите на сътрудничество между ЕС и НАТО в рамките на споразумението „Берлин +”. Представянето бе разширено с множество примери, в т.ч. мисията „Конккордия” в Македония през 2003 г., военната операция „Алтея” и др. Обърнато внимание бе на съвестните учения между двата съюза и изграждането на способности, а също и на предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени с цел повишаване ефективността на тяхното партньорство в бъдеще.

Презентацията бе последвана от множество интересни въпроси, които породиха оживена дискусия сред присъстващите.