Публична лекция на Зам.-министърът на външните работи Георг Георгиев пред студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”

На 11 януари 2019 г. се състоя публична лекция на зам.-министъра на външните работи на Република България – г-н Георг Георгиев. Тя бе организирана по инициатива на четвъртокурсници от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” и със съдействието на проф. д-р Димитър Димитров – ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата”.

В представянето си гост-лекторът засегна някои от важните аспекти на външната политика на Република България. Г-н Георгиев коментира въпроси, свързани с взаимодействието на страната ни както със съседните за нас държави, така и със световни сили като Китай и САЩ. Споменати бяха някои от жизнено важните ни интереси, които Р България се стреми да реализира на настоящия етап.

В заключителните си думи зам.-министърът още веднъж подчерта, че целта на Министерството на външните работи като институция, която тази години ще отбележи 140 години от своето създаване, винаги е била насочена към гарантиране сигурността на държавата и нейните граждани в съответствие с националните интереси и международните отговорности. Страната ни, чрез провежданата от нея външна политика, винаги се е стремяла да допринася за мира и стабилността в света, да развива добросъседство и доверие между страните и народите.

В края на лекцията думата имаше аудиторията, на която бе дадена възможност да зададе въпросите си на г-н Георг Георгиев. Многобройните въпроси и коментарите на студентите още веднъж потвърдиха големия интереса към темата.
Лекцията бе замислена като част от обучението по дисциплината „Основи на политиката за сигурност“, изучавана от четвъртокурсниците от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“.

Текст и снимки: Васил Павлов, спец. „ИОС”, IV курс