Преподаватели от катедрата се срещнаха с делегация от Китайска Народна Република

На 07.12.2018 г. се състоя среща между преподаватели от Катедра „Национална и регионална сигурност“ и други преподаватели от УНСС с делегация от Китайската Народна Република.

От страна на катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС  присъстваха: доц. д-р Цветан Цветков, директор на ЦСИОС и доц. д-р Константин Пудин, директор на ЦИИП.

От страна на Китай присъстваха представители на:

  • Zhejiang Police Vocational Academy
  • Anhui Vocational College of City Management
  • Gansu Agricultural University
  • Lanzhou Petrochemical Polytechnic

В хода на разговорите бяха дискутирани различни  области за възможно сътрудничество между катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС и Академията за вътрешен ред, Китай, измежду които обмен на студенти и преподаватели, участие в съвместни изследователски проекти.