Прием за магистри през месец януари 2019 г. по “Корпоративна сигурност“

С решение на Академичния съвет на УНСС през м. януари 2019 г. е обявен нов прием за магистри в нашата катедра, специалност „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”.

Магистърската програма е 2 семестъра, платена форма и за нея могат да кандидатстват всички завършили бакалавърска или магистърска степен независимо от завършената специалност и независимо от това, коя година са завършили (без завършили професионален бакалавър).  Срокът за подаване на документи е до 17 януари (четвъртък) включително.

ВАЖНО!!! От академичната 2018/2019 год. студентите в ОКС „магистър“ имат право да се обучават по втора (нова) специалност различна от първата специалност форма на обучение. Обучението по втората (нова) специалност е срещу заплащане във основа на конкурс по документи.

 

Повече  информация  на:  Сайта  на  катедрата, раздел „Магистърски програми“Как да кандидатствамЧесто задавани въпроси
Сайт  на УНСС:  График за прием на магистри, График за прием на магистри в УНСС през м. януари 2019 г.

Документи се подават в Центъра за прием на документи (в сградата на УНСС). тел.: (02) 8195 702; (02) 8195 704.

Документи за кандидатстване и записване не се приемат по куриер и по електронен път.

Приемно време  на Центъра: от понеделник до петък от 8.00 до 16.30 ч.