–––––––––––

–––––––––––

Архив

Икономика на отбраната и сигурността |
3 семестъра

Магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността”, редовно обучение, 3  семестъра, Платена форма – ЗА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН ПО ДРУГА ИКОНОМИЧЕСКА СПЕЦИАЛНОСТ, независимо от това, коя година сте завършили.Програмата е съобразена с изучаваните базови икономически дисциплини в други специалности. Добавен е блок от 5 специални дисциплини, включващи „Икономика на отбраната“, „Мениджмънт на отбраната и сигурността“,  Икономически анализ и планиране в отбраната и сигурността“, „Основи на политиката за сигурност“ и „Управление на отбранителните ресурси“. Тези дисциплини дават фундамента на обучението по икономика на отбраната и сигурността и осъществяват връзката със следващите два семестъра специални дисциплини.

Освен това програмата предоставя съществени знания и практически умения в изключително актуални понастоящем сфери, като Управление на проекти, Международни операции, Икономика на военните съюзи, Конфликтология, Защита на информацията, Стратегическо управление, Администрация на вътрешния ред и сигурност  и др. Учебният план акцентира върху качественото обучение, основано на съвременни методи в областта, професионализмът на преподавателите, провеждането на семинари, конференции, участието на гост-лектори и др.  Завършилите получават шанса да продължат своето кариерно развитие в институциите, ведомствата и организациите, опериращи в сектора за сигурност и отбрана.

Учебните занятия се провеждат на модулен принцип петък, събота и неделя или надвечер в делнични дни по време на семестъра. Студентите разработват казуси и различни курсови задачи, като участват в дискусии, подготвят мултимедийни презентации и  си взаимодействат като екипи в рамките на симулационни игри. Програмата завършва със държавен изпит „Защита на магистърска теза“ по определена тема. През цялото време на обучението студентите получават учебно -методическа помощ от преподавателите и участват във интерактивното обучение.

На сайта на катедрата се публикуват учебни материали и презентации за подпомагане на учебния процес. Всички студенти получават завинаги собствен имейл с разширението @e-dnrs.org, чрез който се осъществяват контакти по време на обучението и след това.

След завършване на магистърската програма студентите се дипломират като икономисти, което им дава възможност за реализация във всички сектори на икономиката и управлението. Натрупаните специализирани знания и умения в областта на отбраната и сигурността им дават важно преимущество при кандидатстване за работа в специализираните структури за сигурност, а също така и на специфични позиции в областта на  управлението на сигурността на фирмите, охранителния бизнес, корпоративната сигурност, бизнес разузнаване и пазарни анализи, държавни агенции, свързани със сигурността,  сътрудничеството между публичния сектор и частни предприятия, специалисти, занимаващи се с проблемите на сигурността в правен, търговски или технически отдел; Доставчиците на услуги в областта на сигурността, банкова сигурност, информационна сигурност.

Коментарите не са разрешени.